Search

DIGITALNO NAVODNJAVANJE Marani

DIGITALNO NAVODNJAVANJE

Korištenje naprednog sustava navodnjavanja predstavlja našu konkretnu manifestaciju odgovornosti prema vodnom resursu i potrebe da ga doziramo optimalnim korištenjem.

U dodatnoj ponudi uz naše rolomate možete izabrati i Maranijevo digitalno navodnjavanje.

Sustav ima senzore koji detektiraju stanje terena i vremensku situaciju. Podaci se prenose na poslužitelj u oblaku (Cloud) koji ih obrađuje, pretvara u precizne preporuke za navodnjavanje i šalje na uređaj operatera (pametni telefon, tablet ili PC radna stanica).

Strojevi slijede putanje koje je unaprijed zacrtao operater. Kako podaci pristižu i scenarij navodnjavanja se mijenja, moguće je intervenirati na aspekte kao što su pritisak vode ili brzina ponovnog ulaska. Sustav pruža detaljno izvješće koje se može pregledati u stvarnom vremenu.

MA-RAIN 56 – računalo sa zaslonom osjetljivim na dodir koje se može koristiti za kontrolu stroja za navodnjavanje na terenu, provjere njegovog položaja, statusa i aktivnosti navodnjavanja koje je u tijeku.

Sustavi za navodnjavanje Marani povezani našim digitalnim navodnjavanjem postaju pametni i distribuiraju samo potrebnu količinu vode na temelju važnosti tla, klime, tlaka i brzine dolaska vode.